ASD RRC Fjärrkontroll För ASD 10QR Trådlös Brandvarnare

ASD RRC Fjärrkontroll För ASD 10QR Trådlös Brandvarnare

ASD RRC Fjärrkontroll För ASD 10QR Trådlös Brandvarnare

Artikelnummer

ASD RRC Fjärrkontroll För ASD 10QR Trådlös Brandvarnare

Lagerstatus

Beställningsvara

405 kr

inkl. moms

Beskrivning

Fjärrkontroll med en knapp för kontroll och test av brandvarnaren ASD-10QR.

Kontrollera att samtliga brandvarnare fungerari kretsen. Ett knapptryck på fjärrkontrollen och samtliga brandvarnare i kretsen ger larmsignal

Starta pausfunktionen. Ett knapptryck påfjärrkontrollen och minskad känslighet råder under 10 min. för att undvika falsklarm t.ex. vid stekning

Stoppa falsklarm. Ett knapptryck på fjärrkontrollen och falsklarmet stoppas.

Fjärrkontrollens ljusdiod lyser när fjärrkontrollen aktiveras.

Så här ansluter du ASD-RRC till ASD-10QR:

Ta bort en av de sammankopplade brandvarnarna från bottenplattan.

Tryck på fjärrkontrollknappen 5 gånger. Fjärrkontrollen går i anslutningsläge och börjar blinka varje sekund.

Tryck kort på testknappen på den frånkopplade ASD-10QR. Fjärrkontrollen blinkar en sista gång och går i standby-läge.

Nu är alla inkopplade brandvarnare anslutna till ASD-RRC.

Återmontera ASD-10QR i bottenplattan och testa larmet med fjärrkontrollen.

Testa en brandvarnare:

Välj ut den brandvarnare som ska testas. Brandvarnaren i viloläge.

Tryck in testknappen 5–10 sekunder, tills brandvarnaren ljuder.

Avsluta testen genom att släppa fjärrkontrollens testknapp.

Aktivera brandvarnarens pausfunktion:

Välj ut den brandvarnare som skall sättas i pausfunktion. Brandvarnaren i viloläge.

Tryck en gång på fjärrkontrollens testknapp. Pausfunktionen startar inom 7 sekunder och brandvarnarens lysdiod blinkar.

Brandvarnarens pausfunktion är nu aktiverad.

Brandvarnarens ljusdiod blinkar var 10-sekund tills pausfunktionen upphör.

Återställa brandvarnaren från falsklarm:

Rikta fjärrkontrollen mot den brandvarnare som ger ljus- och ljudsignal (den som aktiverat falsklarmet).

Tryck in fjärrkontrollens knapp ett par sekunder tills brandvarnaren slutar att ljuda och signalera.

Brandvarnaren är nu i pausfunktion i 10 minuter och återgår därefter automatiskt i normalläge. OBS: Repetera kommandot med fjärrkontrollen och variera avståndet till brandvarnaren om resultatet uteblir.

ASD RRC Fjärrkontroll För ASD 10QR Trådlös Brandvarnare

Tillverkare

Namn

Uniline

Alternativ