ICAS Brandvarnare

Varje dygn drabbas 63 bostäder av brand i Sverige

Din brandvarnare är en billig livförsäkring.

Brandsäkra Ditt Hem med icas brandvarnare

 

ICAS Brandvarnare

Varje dygn drabbas 63 bostäder av brand i Sverige

Din brandvarnare är en billig livförsäkring.

Brandsäkra Ditt Hem med icas brandvarnare

 

 

Varje dygn drabbas 63 bostäder av brand bara i Sverige

I Sverige anmäls fler än 23 000 bränder i bostäder till försäkringsbolagen varje år.
Mer än 6 000 av dessa bränder har blivit så allvarliga att brandkåren tillkallats.
I dessa bränder omkommer över 100 personer årligen.

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Så kom ihåg att också utrusta fritidshus, husvagn, båt
eller andra platser där du sover med brandvarnare.
Tänk på att även bränder ibland börjar på vindar som vi ej har uppsikt över på samma sätt som där vi vistas.
Utrusta även din vind med en brandvarnare!

Brandvarnare ska följa standarden SS-EN 14604.

Lag och ansvar

I nybyggda bostäder ska det finnas utrustning som tidigt upptäcker och varnar om det börjar brinna.
Det enklaste och vanligaste sättet att uppfylla kravet är att ha en brandvarnare.
Det finns motsvarande krav i den lagstiftning som reglerar brandskyddet i befintliga byggnader.
Fastighetsägaren har ansvaret för att det finns en brandvarnare uppsatt där du bor.
I hyresrätter brukar det vara mest praktiskt att hyresgästen själv ansvarar för att testa varnaren och
byta batteri vid behov.