Nu har vi gjort det ännu enklare för dig!

Även när det gäller Isokern blockskorsten har vi förenklat prissättningen.
Vi har nu tagit fram grundpaket för att göra uträkningen enklare.
Ett grundpaket innehåller krona, utluftningshatt, sotlucka och 25 kg skorstenslim.
Sen blir priset ett meterpris. Isokern DM36 kostar t ex 1.830 kr/meter.
Över 6 meter tillkommer extra för ytterligare limsäckar.

 

Bättre villkor

För Isokern Blockskorstenar lämnar försäkringsbolagen full ersättning i 25 år. (För stålskorstenar blir det åldersavdrag redan efter 5 år).

Valfri anslutning

Anslutning till eldstad kan göras på vilken höjd som helst. Ger möjlig- het att bygga skorstenen nu och välja eldstad senare.

Bjälklag behöver inte avväxlas

Isokern Blockskorsten är godkänd för montering direkt emot brännbart material vilket förenklar monteringen.

Tål soteld

Provningar vid 1 000°C i skorstenen under en halvtimma visar att temperaturen på utsidan bara stiger med 1°C.

Brandsäker

Pimpsten är ett mycket värmebeständigt och hög- isolerande material, som hämtas från vulkanen Hekla på Island.

Lättmonterad

Kan monteras av en person.