Varför pelletsvärme/Pelletskamin?
Pelletskaminer är ur många synpunkter ett ekonomiskt alternativ för att värma upp våra hushåll. Bränslet är inhemskt och
förnybart och ger obetydlig belastning på miljön. Pellets är med andra ord ett smart sätt att ersätta eldningsolja och
elvärme.

Miljö

Effekten på den yttre miljön är väldigt liten vid förbränning av pellets. Vid förbränningen i ett pelletssystem som
exempel en pelletspanna eller kamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Såväl utsläppen av oförbrända
kolväten som stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden. Den koldioxid som upptagits
och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att åter kunna upptas av naturen. Alltså ett kretslopp.
Förbränningen av pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena olja,
gas och kol.

Energikällan
Pellets är en förnybar energikälla som kommer att finnas med i många generationer framöver. Pellets är en
energikälla som växer kraftigt i Sverige och Europa varje år som går. Även om pelletsproducenterna i Sverige har
produktionskapacitet som skulle kunna möta efterfrågan av pellets i vårt land så importeras ungefär 25 % av vår
konsumtion från våra grannländer. Förutom i Sverige så investerar man för att öka produktionskapaciteten
i Baltikum, Polen och Ryssland då man förväntar sig att marknaden kommer att öka i hela Europa dom närmaste
åren framöver.
Runt om i våra kommuner ökar även användningen av bioenergin i våra värmeverk som producerar och levererar
energi via fjärrvärmenäten. Små värmecentraler byggs för värma mindre fastigheter som skolor, kommunala
byggnader samt industrilokaler mm som exempel.

Pelletskaminen är underskattad
Pelletskaminen är byggd för att vara en primär värmekälla d v s ansvara för huvuddelen av en villas värmebehov.
Den fungerar helautomatiskt mot en rumstermostat och behöver bara fyllas på en till två gånger per vecka,
beroende på modell och värmebehov. Den är relativt enkel att installera då den kan installeras mot enkla
rökkanaler och samtidigt är den en lätt konstruktion som inte kräver några bärande fundament. Den klarar av att
ersätta minst 70- 80 % av elvärmebehovet i en normalstor villa och fungerar som bäst när det är som kallast ute.
Den är samtidigt en snygg möbel som sprider trivsel och skön komfort. En pelletskamin behöver 50- 60 watt el
(som en glödlampa) för att fungera. Med en enkel omformare från 12V till 230V kan en pelletskamin fungera
klanderfritt i flera dagar på ett vanligt bilbatteri. En välkommen säkerhet vid strömavbrott för alla villaägare.

Pelletsbrännaren ersätter oljebrännaren i den befintliga värmepannan. Modern pelletseldning kan liknas vid
oljeeldning, med automatisk frammatning, tändning och släckning av lågan likt en oljebrännare. Pelletsbrännaren
är enkel att installera och har en låg investeringskostnad.

Integrerade pelletspannor jobbar med en hög verkningsgrad. Brännare och panna är sammanbyggda till en enhet.
Pelletspannan är likt en traditionell värmepanna där man har byggt in en pelletsbrännare i själva pannan.
Detta är normalt den bästa tekniken i och med att delarna redan från början är anpassade till varandra. Det är
inte tekniken utan investeringsviljan som avgör bekvämligheten. Det finns idag teknik som fungerar lika bekvämt
som en oljeeldning, med driftkostnad som en värmepump.

Din skorsten mår bra av att eldas med pellets
De flesta av dagens hus har skorstenar. Det innebär att husen inte är anpassade för värmepumpar för t ex berg
och jordvärme. För det är inte många som tänker på skorsten och murstock när de installerar
berg- eller jordvärmepumpar. Om man inte eldar försvinner inte heller den kondens som bildas i skorstenen
som nästan alltid är oskyddad mot regn och fukt. Och det innebär att murstocken, som ofta är husets "ryggrad",
vittrar sönder sakta men säkert. Dessutom så är de flesta hus med skorsten konstruerade för att ha ett hälsosamt
självdrag, d v s den varma luften vid eldning ser till att luften sprids ut i rummen och sedan ut ur huset för att bytas
ut mot ny frisk luft. Sker ingen eldning blir det heller ingen naturlig ventilation i hus, vilket innebär sämre luft i
husets alla rum.

Det här är ett problem som uppmärksammas mer och mer av byggexperter som påpekar riskerna med att ta bort ett
grundfundament för hur vi byggt hus de senaste hundra åren. Vittrande murstockar och sämre inomhusluft genom
otillräcklig ventilation innebär ju ett sämre boende. På senare tid har många försökt att skydda sina öppna skorstenar
genom att bygga på s k diligenser, d v s ett rundat plåtskydd som ska skydda från regn, men det hjälper inte mot den
försämrade ventilationen. Med kombinationen sol och värmepellets får du en naturlig eldning i skorstenen som ser
till att fukt och kondens försvinner och att ventilationen, självdraget, blir bättre i huset. 

Flera länder i Europa har kommit mycket längre än Sverige när det gäller att värma sina hem med pelletskaminer.
I tex Italien säljs ca 250 000 stycken pelletskaminer per år & i Danmark säljs ca 15 000 stycken pelletskaminer
årligen mot Sverige som endast säljer ca 2000 - 3000 stycken pelletskaminer per år.
Varför denna skillnad då vi bor i ett land där kylan finns ca 6 månader per år beroende på vart i landet vi bor?

En stor del är nog att vi i Svergie fortfarande köper vår el relativt billigt fortfarande mot vad invånare i andra länder får
betala för el.Men även vi i Sverige har under senare år sett en markant ökning av priser på el, varför vi börjat se oss
om efter andra och billigare alternativ.
Informationen om fördelarna med pellets har också varit knapphändig från både stat men också återförsäljare av
dessa produkter har haft svårt att nå ut med fördelarna gällande pelletskaminer där kostnaden är från ca 0,50 öre
per kwh att värma sitt hem.


Här kan du läsa mer om fördelarna men pelletsvärme.
 


Vad består pellets av?
Det är skillnad på pellets och pellets. Fredells tillverkar kvalitetsträpellets. Råvaran till kvalitetsträpellets är restprodukter från vår träindustri, t.ex. sågspån och kutterspån som enbart innehåller träfiber - utan tillsatser. Därför kallas också pellets för ett högvärdigt biobränsle. Fredells producerar pellets enligt svensk standard SS187120 och har ett mycket högt energivärde.

Pellets är koldioxidneutralt

Om du värmer ditt hus med pellets bidrar du inte till växthuseffekten, eftersom förbränningen inte ger något nettotillskott av koldioxid. Pelletsförbränning ger lika mycket koldioxid som träden har använt under sin tillväxt. Pellets ingår med andra ord i kretsloppet, medan fossila bränslen tillför koldioxid till atmosfären.
Läs mer på Neovas hemsida.
Våra Telefontider


Måndag-Torsdag: 07.00-18.00
Fredag: 07.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00
Söndag: Stängt

Ring oss: 08-51 51 45 45

Kontakta Oss

E-post*

Förnamn

Efternamn

Telefon*

Företag

Kommentarer