Pelletskamin från Morsö

Pelletskaminen är ur många synpunkter ett ekonomiskt alternativ att värma upp våra hushåll. Bränslet är inhemskt och förnybart, med andra ord en obetydlig belastning för miljön. Ett smart sätt att ersätta eldningsolja och elvärme helt enkelt. En pelletskamin från Morsö har allt det bästa från dansk design och otrolig funktion. Våra priser på de här kaminerna är väldigt fördelaktiga.  

Värme som sänker din elkostnad

Det ultimata sättet att sänka elkostnaderna är att använda så lite el som möjligt. Pelletskaminer är byggda för att hantera huvuddelen av en villas uppvärmning. De fungerar helautomatiskt mot en rumstermostat och behöver bara fyllas på en till två gånger i veckan. Variationen beror på modell och värmebehov. Med dagens priser på pellets får du skön värme för ca 55öre/kWh. 

Miljön och pellets

Effekten på den yttre miljön är väldigt liten när du eldar med pellets. Vid förbränningen i en pelletskamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Både utsläppen av oförbrända kolväten och stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att kunna återupptas av naturen. Det handlar alltså om ett kretslopp. Pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid, det sker däremot vid förbränning av de fossila bränslena olja, gas och kol.

En pelletskamin från Morsö kommer med 10 års garanti. Det är en god måttstock för hur säker tillverkaren är att produkterna lever upp till alla förväntningar och håller länge. I egenskap av Morsös svenska huvudförsäljare erbjuder vi tillbehör och god kompetens kring installation och underhåll. Köp en billig pelletskamin från vår webbshop eller besök vår fysiska butik i Stockholm.


Lär dig mer om pellets här.