Besiktiga dina rökkanaler

Vi besiktigar dina rökkanaler, ventilationskanaler för din säkerhet.

Konsultera oss även vid ombyggnation av ventilation samt rökkanaler.

Just nu! Från 2.850:-

Besiktiga dina rökkanaler

Vi besiktigar dina rökkanaler, ventilationskanaler för din säkerhet.

Konsultera oss även vid ombyggnation av ventilation samt rökkanaler.

Just nu! Från 2.850:-

Sänk dina värmekostnader med en Braskamin

Med kraftigt stigande elpriser ser allt fler över sina värmesystem i hemmen och en lika effektiv som mysig åtgärd är att installera en kamin. En familj kan enkelt spara  upp till 10 000 kronor per år på att installera en braskamin.

 

Elda säkert i din fastighet!

Vi besiktar dina eldstäder samt rökkanaler när du vill veta om du eldar säkert.

Vi status kontrollerar eldstäder och rökkanaler vid tex nyinstallatin, ägarbyte samt sprängbesiktar före samt efter sprängningsarbeten.

En besiktning är en billig försäkring för dig och din fastighet.

 

SKORSTENSBESIKTNING OCH PROVTRYCKNING

 

Att kontrollera eldstäder och rökkanaler med jämna mellanrum är en viktig del i säkerheten. Numera eldar vi allt oftare för att få värme i hemmet istället för som tidigare – att skapa en mysfaktor. Detta ökar även påfrestningen av våra braskaminer och skorstenar/rökkanaler. På Sotningstjänst & Kamingruppen erbjuder vi provtryckning och skorstensbesiktning i Stockholm.

Hur ofta ska man utföra skorstensbesiktning?

Många undrar hur ofta och när man ska göra en besiktning av skorstenen. Säkerhetsaspekten vid eldning i eldstäder är väldigt viktig och de flesta tar en trygg eldning för givet. Dock är det vanligt förekommande med eldstäder och rökkanaler som inte uppfyller de krav och regler som finns. Det kan bero på allt från brist på underhåll till att kaminen har många år på nacken. En skorstensbesiktning är inget du kan göra själv. Har din skorsten exempelvis en spricka upptäcks detta endast genom en provtryckning. Det är här vi på Sotningstjänst & Kamingruppen kommer in.

Skorstensbesiktning bör göras vid flera tillfällen. Ett exempel är om du köper en bostad som har en befintlig eldstad eller skorsten. Har du installerat en ny eldstad ska även denna besiktigas av en utbildad besiktningsman. Att göra en kontroll inför vintern när det eldas som mest är också ett bra sätt att förebygga olyckor och få en säker eldning. Kontakta oss gärna om du önskar mer information kring när du bör kontrollera rökkanalerna.

 Kontrollera Dina Brandvarnare!

Varje dygn drabbas 63 bostäder av brand i Sverige

Din brandvarnare är en billig livförsäkring.