ICAS Brandvarnare

Varje dygn drabbas 63 bostäder av brand i Sverige

Din brandvarnare är en billig livförsäkring.

Brandsäkra Ditt Hem med icas brandvarnare

ICAS Brandvarnare

Varje dygn drabbas 63 bostäder av brand i Sverige

Din brandvarnare är en billig livförsäkring.

Brandsäkra Ditt Hem med icas brandvarnare

I Sverige anmäls fler än 24 000 bränder i bostäder till försäkringsbolagen varje år.

Mer än 6 000 av dessa bränder har blivit så allvarliga att brandkåren tillkallats.
I dessa bränder omkommer över 100 personer årligen.

Var tionde hem saknar en fungerande brandvarnare!

Var tionde hem saknar ett av de viktigaste brandskydden.

Nämligen en fungerade brandvarnare.
Med kampanjen Aktiv mot brand, som startar på Brandvarnardagen 1 december, vill MSB tillsammans med samarbetspartners öka kunskapen om brandskydd i hemmet.
- Vi behöver testa brandvarnaren en gång i månaden. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra, larma eller släcka, säger Patrik Perbeck på MSB.

December är de levande ljusens högtid. Trots en ökning av ljusrelaterade bränder inträffar ändå klart fler spis-och eldstadsrelaterade bränder under månaden. På Brandvarnardagen 1 december drar därför kampanjen Aktiv mot brand igång. Kampanjens målsättning är att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma. Kampanjen är ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

Under 2018 presenterade MSB följande siffror i vår trygghetsundersökning:

Sedan mätningen startade år 2010 har antalet fungerande brandvarnare ökat till 88 procent.
Antalet bostäder med handbrandsläckare, brandfiltar och antalet fungerande brandvarnare ökar, även om var tionde hem fortfarande saknar ett av de viktigaste brandskydden i form av en fungerande brandvarnare.

 

Andelen hushåll som svarat att de har handbrandsläckare var i senaste mätningen
68 procent mot 36 procent i mätningen 2010.


Den största ökningen gäller brandfiltar. I mätningen 2010 svarade 4 procent att de hade brandfilt och i senaste enkäten svarade 44 procent att de har brandfilt. 

- Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till
6 000 av dessa. Med tillgång till brandskyddsutrustning hemma så har man möjlighet att släcka en brand i ett tidigt skede. Genom lämpligt placerade och fungerande brandvarnare ökar chansen att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Har man dessutom fungerande släckutrustning ökar möjligheterna att själv släcka branden när den fortfarande är liten

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Så kom ihåg att också utrusta fritidshus, husvagn, båt eller andra platser där du sover med brandvarnare.
Tänk på att även bränder ibland börjar på vindar som vi ej har uppsikt över på samma sätt som där vi vistas. Utrusta även din vind samt källare med en brandvarnare!

Brandvarnare ska följa standarden SS-EN 14604.

Lag och ansvar

Sedan 1999 har det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder.
För bostäder i allmänhet finns ett allmänt råd som säger att det bör finnas brandvarnare i bostäder.
I det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder står att ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tas upp i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal. Om inget finns avtalat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, som batteribyte, testning, rengöring.

Hos oss köper du enkelt Icas optiska brandvarnare av högsta kvalitet med upp
till 10 års batteritid.

Din Brandvarnare Räddar Liv!

Tänk på att även bränder ibland börjar på vindar som vi ej har uppsikt över på samma sätt som där vi vistas. Utrusta även din vind samt källare med en brandvarnare!

Din Brandvarnare Räddar Liv!

Tänk på att även bränder ibland börjar på vindar som vi ej har uppsikt över på samma sätt som där vi vistas. Utrusta även din vind samt källare med en brandvarnare!