Brandsäkra ditt hem med ICAS brandvarnare

Varje dygn drabbas 63 bostäder av brand i Sverige

Din brandvarnare är en billig livförsäkring. 

Brandsäkra ditt hem med ICAS brandvarnare

Varje dygn drabbas 63 bostäder av brand i Sverige

Din brandvarnare är en billig livförsäkring. 

I Sverige anmäls fler än 24 000 bränder i bostäder till försäkringsbolagen varje år.

Mer än 6 000 av dessa bränder har blivit så allvarliga att brandkåren tillkallats.
I dessa bränder omkommer över 100 personer årligen.

Var tionde hem saknar en fungerande brandvarnare!

Var tionde hem saknar ett av de viktigaste brandskydden.

Nämligen en fungerade brandvarnare.
Med kampanjen Aktiv mot brand, som startar på Brandvarnardagen 1 december, vill MSB tillsammans med samarbetspartners öka kunskapen om brandskydd i hemmet.
- Vi behöver testa brandvarnaren en gång i månaden. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra, larma eller släcka, säger Patrik Perbeck på MSB.

December är de levande ljusens högtid. Trots en ökning av ljusrelaterade bränder inträffar ändå klart fler spis-och eldstadsrelaterade bränder under månaden. På Brandvarnardagen 1 december drar därför kampanjen Aktiv mot brand igång. Kampanjens målsättning är att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma. Kampanjen är ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

Under 2018 presenterade MSB följande siffror i vår trygghetsundersökning:

Sedan mätningen startade år 2010 har antalet fungerande brandvarnare ökat till 88 procent.
Antalet bostäder med handbrandsläckare, brandfiltar och antalet fungerande brandvarnare ökar, även om var tionde hem fortfarande saknar ett av de viktigaste brandskydden i form av en fungerande brandvarnare.

 

Andelen hushåll som svarat att de har handbrandsläckare var i senaste mätningen
68 procent mot 36 procent i mätningen 2010.


Den största ökningen gäller brandfiltar. I mätningen 2010 svarade 4 procent att de hade brandfilt och i senaste enkäten svarade 44 procent att de har brandfilt. 

- Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till
6 000 av dessa. Med tillgång till brandskyddsutrustning hemma så har man möjlighet att släcka en brand i ett tidigt skede. Genom lämpligt placerade och fungerande brandvarnare ökar chansen att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Har man dessutom fungerande släckutrustning ökar möjligheterna att själv släcka branden när den fortfarande är liten

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Så kom ihåg att också utrusta fritidshus, husvagn, båt eller andra platser där du sover med brandvarnare.
Tänk på att även bränder ibland börjar på vindar som vi ej har uppsikt över på samma sätt som där vi vistas. Utrusta även din vind samt källare med en brandvarnare!

Brandvarnare ska följa standarden SS-EN 14604.

Lag och ansvar

Sedan 1999 har det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder.
För bostäder i allmänhet finns ett allmänt råd som säger att det bör finnas brandvarnare i bostäder.
I det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder står att ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tas upp i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal. Om inget finns avtalat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, som batteribyte, testning, rengöring.

Hos oss köper du enkelt Icas optiska brandvarnare av högsta kvalitet med upp
till 10 års batteritid.

Vi har även brandvarnare ASD 10QR optisk som enkelt går att seriekoppla i ett oändligt antal brandvarnare via radiolänk med upp till 10 årsbatteritid.
Koppla samman alla brandvarnare i ett hus, en större lägenhet eller allmänna utrymmen som trapphus, källare och vind. Varnar en av brandvarnarna så meddelar den samtidigt de andra, varpå de också larmar. Det ger ökad säkerhet för hela huset genom att alla hör larmet var de än befinner sig. Med fler brandvarnare ökar också chansen att upptäcka en brand tidigt.

 

Brandsäkerhet
Om du bor i villa eller radhus med flera våni"9ar behöver du ha brandvarnare på varje våning. Optimal säkerhet får du genom att välja brandvarnare som kan kopplas ihop trådlöst. Om brandrbk uppstår så larmar alla sammankopplade brandvarnare inom några sekunder.
Unillnes smarta blandvarnare finns med radiolänk för trådlös sammankoppling av flera enheter. Modellen heter ASD-IOQR. Med ett enkelt knapptryck kopplar du ihop alla husets blandvarnare. Unikt för
modellen är att både brandvarnare och radiolänk drivs av samma, inbyggda 10 års batteri.

Glöm inte trapphus, källare och vind
För större fastigheter rekommenderas sammankopplade brandvarnare i allmän­na utrymmen. Med vår Smarta brandva,­nare som har radiolänk klarar du enkelt brandsäkerheten på vind och i källare, och dessutom trapphusel samtidigt som alla boenden hör larmet i trapphuset.


Fjärrkontroll förenklar test
En nyhet är den praktiska och lättanvända fjärrkontrollen till ASD-IOQR. Tryck bara på knappen på fjärrkontrollen for att se att alla sammankopplade brandvarnare ikretsen funge,ar som de ska' Du kan även aktivera pausfunktionen via fjärrkontrollen.

Enkel rengöring
Om damm-/fuktsensorn ger varning är det lätt att rengöra brandvarnaren. Separera den först från takfästet med en liten vridning. Stoppa in varnaren direkt i uttaget för slangen i dammsugaren, sug den ren och sätt tillbaka i sitt fäste. Klart!

Kostnadseffektiv lösning
-Våra brandvarnare monterar du enkelt och sedan sköter de sig själva tills det är dags att byta ut dem efter 8-10 år. Du betalar inget abonnemang eller löpande kostnader, inte ens batteribyten behövs!

Koppla samman alla brandvarnare i ett hus, en större lägenhet eller allmänna utrymmen som trapphus, källare och vind. Varnar en av brandvarnarna så meddelar den samtidigt de andra, varpå de också larmar. Det ger ökad säkerhet för hela huset genom att alla hör larmet var de än befinner sig. Med fler brandvarnare ökar också chansen att upptäcka en brand tidigt.

Koppla samman alla brandvarnare i ett hus, en större lägenhet eller allmänna utrymmen som trapphus, källare och vind. Varnar en av brandvarnarna så meddelar den samtidigt de andra, varpå de också larmar. Det ger ökad säkerhet för hela huset genom att alla hör larmet var de än befinner sig. Med fler brandvarnare ökar också chansen att upptäcka en brand tidigt.