Soteld eller skorstensbrand

Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran uppkommer oftast av fuktig ved och/eller dålig tilluft till förbränningen. En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1000 grader Celsius och högre förekommer.

 

Soteld eller skorstensbrand

Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran uppkommer oftast av fuktig ved och/eller dålig tilluft till förbränningen. En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1000 grader Celsius och högre förekommer.

 

 

Så undviker du soteld

Soteld är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Soteld är en brand inne i skorstenen som uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld.

De vanligaste orsakerna till att det uppstår soteld i skorstenen

• att man eldat på fel sätt
• att man haft för liten lufttillförsel eller använt fuktig ved
• att skorstenen inte sotats enligt de frister som finns

Så upptäcker du att det är soteld

Du kan upptäcka det genom att det hörs ett mullrande ljud från skorstenen, att det slår ut gnistor från skorstenen eller att det ryker in.

Gör så här för att undvika soteld

• Elda alltid med torr ved. Fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
• Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad. Elda max 2,5 kilo ved per timme.
• Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
• Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
• Sota regelbundet enligt de sotningsfrister som gäller för din eldstad. 
• Förvara askan i ett obrännbart kärl med lock som står på ett obrännbart underlag och avskilt från brännbart material.

Om du råkar ut för en soteld

1. Stäng spjället för att minska syretillförseln.
2. Släck elden i eldstaden försiktigt med en pulversläckare.
3. Öppna spjället och rikta pulversläckarens munstycke upp i rökkanalen, tryck av.
4. Stäng därefter spjället helt.
5. Ring 112 och meddela vad som hänt.
6. Fyll därefter askhinken med vatten och lämpa den ved som låg i din eldstad i hinken.
7. Bevaka eldstaden och rökkanalen med din pulversläckare tills räddningstjänsten är på plats.
8. Eldstaden och rökkanalen ska alltid besiktigas av en behörig sotartekniker innan den används igen.

Text från Uppsala Brandförsvar

 

 

 

PROBLEM MED TJÄRA I SKORSTENEN?

Skorstensrens är en produkt som minskar tjärhalten i din skorsten och reducerar på så sätt risken att skorstensbrand/soteld ska uppstå.

 

Just nu! 299:-Läs mer