Skorstensrensaren Skorstensrens 1,2 kg
Skorstensrensaren Skorstensrens 1,2 kg
Skorstensrensaren Skorstensrens 1,2 kg
Skorstensrensaren Skorstensrens 1,2 kg
Skorstensrensaren Skorstensrens 1,2 kg

Skorstensrensaren Skorstensrens 1,2 kg Storsäljare

Skorstensrensaren Problem med tjära i öppna spisen, vedspisen och skorstenen?

Skorstensrensaren även kallad skorstensrens ser till att det blir en katalytisk process som minskar mängden tjära i skorstenen.

OBS. Ny förpackning

Artikelnummer

Skorstensrensaren

Lagerstatus

Finns på lager

299 kr

inkl. moms

Beskrivning

Skorstensrensaren liknar en vedkubbe minskar sot/tjära avlagringar och gör att risken för en soteld minskar radikalt, det medför att verkningsgraden förbättras.

Vikt 1,3kg

Använd en kubbe per säsong

Tjärbeläggningen i skorstenar orsakar ca 800 st skorstensbränder i Sverige per år. Gör något åt det innan olyckan inträffar.

Skorstensrensaren ersätter inte sotning eller inspektion

Problem med tjära i öppna spisen, vedspisen och

skorstenen

Tjärbeläggning i skorstenar orsakar ca 800 st

skorstensbränder i Sverige varje år. Gör

något åt det innan olyckan inträffar.

Skorstensrensaren minskar sot/tjära

avlagringar och gör att risken för en sotbrand

minskar radikalt samt att det blir säkrare att

elda.

Skorstensrensaren ersätter inte sotning eller inspektion.

1. Efter varje brasa frigör träet sot och tjära som sätter sig på väggarna i skorstenens rökkanal.

Genom sina aktiva ämnen tar Skorstensrensaren bort tjäran och gör den oantändlig.

2. Gör upp eld med trä och placera Skorstensrensaren i eldhärden på en bädd av glöd.

Skorstensrensaren brinner ca 1tim 30min och verkar sedan i flera timmar.

3. Vid förbränningen fördelas de aktiva ämnena i Skorstensrensaren på ett homogent sätt på

kanalernas väggar.

De kan göra upp eld på normalt sätt direkt efter, undvik dock stora brasor under 15dagar.

4. 15 dagar efter användning av Skorstensrensaren kommer tjäravlagringarna vara borta.

De sista resterna är oantändliga. Vid mekanisk skorstensfejning råder vi dig att göra minst 15 dagar EFTER att ha använt Skorstensrensaren

KOMPATIBILITET MED SKORSTENSRENSAREN:

Träeldade värmeapparater:

Öppna spisar, träkaminer, insatser, innesluta härdar, gastända kaminer, trä-/kolkaminer, trä- och oljeeldade värmepannor och träeldade ugnar.

Rökkanalers lämplighet:

Alla rökkanaler, inklusive sådana av rostfritt stål.

Använd inte med:

Utomhusgrillar, kaminer som imiterar öppna spisar, elektriska apparater, oljeeldade kaminer.

Förvara utom räckhåll för barn

Användning av din skorsten:

Veckoslut: Använd 1 skorstensrens per säsong

1 eld per dag: Använd 2 Skorstensrens per säsong

Ständig eld: Använd 1 Skorstensrens varannan månad

Varning: kaminer och insatser till öppna spisar är kända för att generera stora mängder

tjära.

Skorstensrensaren Skorstensrens 1,2 kg