Elda rätt

Lär dig hur man eldar i en kamin på bästa sätt. När du väl vet hur du ska göra och vilka brännmaterial som är bäst går det snabbt och enkelt varje gång. Att elda rätt i din kamin ger stadigare och tryggare värme. Det sparar stora resurser för både dig och naturen.


Elda Rätt


Använd inte vått eller olagrat trä. Det bör ha lagrats under tak med god ventilation i minst ett och helst två år. Elda aldrig heller med drivved i kamin. Det är ofta kraftigt salthaltigt, vilket förstör både braskamin och skorsten. Impregnerat eller målat trä och spånplattor avger giftig rök och ånga, därför får det inte användas som bränsle. Använder du för lite ved eller om den är för grovt kluven uppnås inte rätt temperatur inuti kaminen. Vedträn som har en diameter på mer än 10 cm bör alltid klyvas. De ska kunna ligga plant och få luft från båda håll. Bäst är vedträn på cirka 25 cm och runt 0,5 kg som placerats med ändstycken mot eldöppningen. Högsta tillåtna bränslelängd när du eldar med ved är 32–34 cm.

Lär känna din kamin

De första tändningarna är det bäst att elda lite försiktigt, så att lacken härdas innan du börjar elda kraftigare. Inställning av ventiler, tändningsmetoder och eldningsintervall beror på skorstensdrag, vind- och väderförhållanden, värmebehov och bränsle. Därför tar det en viss tid innan du lärt dig hur kaminen fungerar optimalt hemma hos dig.

Konsekvenserna om du tänder fel blir kraftig sotbildning, dålig förbränning och att elden slocknar när du stänger luckan. Den mest miljövänliga tändningen får du genom en så kallad "Top-Down tändning". Tänd relativt högt i bränslet du har lagt in i kaminens förbränningskammare. Gaserna förbränns löpande allt eftersom brasan arbetar sig nedåt och tar fart. Metoden visas på bilderna nedan.

Köp en kamin från oss direkt på webben. Kontakta gärna oss för tips och råd kring att elda rätt.

Sänk elkostnader med en braskamin


Ett sätt att spara tusenlappar är att installera en braskamin om man inte redan har en. En kamin som eldas med 14 kilo ved per dag ger ett energitillskott på 47 kWh per dygn. Räknat på 150 dagar oktober till mars blir det 7000 kWh, en besparing på hela 10 000 kronor.

– En modern braskamin ger mycket värme, slukar betydligt mindre ved än tidigare och ger också betydligt lägre elräkning. Myset får man på köpet, säger Catharina Björkman, Marketing Communication Manager på Contura.

Elden fyller en central roll i många hem och en miljon villaägare har redan valt att installera braskamin. Utvecklingen av braskaminer har varit enorm de senaste åren och en modern braskamin förbrukar 50 procent mindre ved och är 90 procent renare än en 30 år gammal kamin.

Med kraftigt stigande elpriser ser allt fler över sina värmesystem i hemmen och en lika effektiv som mysig åtgärd är att installera en braskamin. En familj kan enkelt spara upp till 3 000 kronor per år på att byta ut sin gamla kamin mot en ny, och upp till 10 000 kronor på att installera en braskamin om man inte har någon innan.

– En modern braskamin är mycket effektiv och om man eldar rätt så är eldningen dessutom koldioxidneutral. Oavsett om huset värms upp med fjärrvärme eller egen värmeanläggning är en braskamin ett bra komplement som ju också är en helt el-oberoende värmekälla, säger Catharina Björkman.

Att en amerikansk forskarstudie visar att avkoppling framför brasan dessutom är avstressande och har en positiv hälsoeffekt får räknas som en bonus i sammanhanget.

Tips på hur man ska elda för att spara på pengarna och miljön:

  • Välj en modern braskamin.
  • Elda bara med torr ved.
  • Regelbunden sotning av skorstenen samt besiktning.
  • Elda inte hushållsavfall, plast, målat, impregnerat virke eller liknande, då bildas hälsofarliga rökgaser.
  • Välj hellre lövved, som ger mer värme än barrved. Brinner dessutom lugnare.
  • Kontrollera röken. Är den vit, nästan genomskinlig så vet du att du eldar rätt.
    Uppvärmningen står för cirka 80 procent av hushållets energiförbrukning. Om du sänker temperaturen 1 grad kan du spara 5-6 procent i uppvärmningskostnad!

1. Tända elden

• Tändningspåsar (eller 5-10 hoprullade tidningssidor)
• 1 kg torra pinnar
• Ca. 1-1,5 kg klyvd ved

2. Du bör alltid ha ett isolerande lager
aska från tidigare eldning i botten av kaminen.

• 2-3 cm aska är lagom mycket.
• Börja med att lägga in ett par vedstycken
- ca. ½ kg i botten av förbränningskammaren.

3. Lägg pinnarna till rätta.

• Lägg cirka ett kilo torra pinnar ovanpå
vedstyckena. Lägg några tändpåsar precis under
det översta lagret pinnar.

4. Tänd eld på tändpinnarna.

• Tänd tändpåsarna.

5. Före tändning ska ventilerna öppnas
helt för sekundärlufttillförseln.

• Elden arbetar sig sakta uppifrån och nedåt.
6. Låt luckan stå på glänt.

• Efter 5–10 minuter kommer värmen att ha skapat
ett drag genom och luckan kan stängas helt.

7. Glöd

• Efter ca. 45-60 minuter har de sista flammorna slocknat
och du har en fin glöd. Normal påfyllning bör göras medan
det fortfarande finns glöd kvar. Använd rakan till att
fördela glöden i botten. Det mesta ska ligga framtill i kaminen.

8. Bränslepåfyllning

• Lägg in tre vedträn på vardera cirka 0,5 kg och
en längd på ca 25 cm in över glöden. Vedträna ska
ha cirka 1 cm avstånd mellan sig. När ventilerna
ställts in på max och luckan stängts kommer den
nya veden att antändas inom cirka 2–3 minuter.

9. Optimal förbränning

• Till slut ska ventilerna skruvas ned till önskad position.
Den optimala förbränningen fortsätter då tills att
veden blivit till glöd, varefter ny ved kan läggas in.

10. Hur mycket aska ska man låta ligga i kaminen?

• Det ska finnas ett isolerande asklager på 2–3 cm. Asklagret
isolerar i botten på samma sätt som stenarna isolerar
sidorna. Detta säkerställer en hög förbränningstemperatur
som hjälper till att göra förbränningen ren.

• Dessutom skyddar asklagret rostret mot genombränning.
Asklådan ska tömmas vid behov. Kom ihåg att askan
ska förvaras i en askhink några dagar tills att all
glöd är borta. Därefter kan den kastas tillsammans
med hushållsavfallet.

Vad gör jag med rök och smuts

Det finns sot i min skorsten, hur uppstår det?

Sot uppstår om förbränningstemperaturen är för låg. För låg förbränningstemperatur beror på att man inte släppt in tillräckligt med luft i förbränningskammaren i förhållande till mängden ved. Det går snabbt att känna igen tjärsot som en brun och klibbig beläggning. Släpp in mer sekundärluft till förbränning, så att temperaturen höjs.
En rökgastermometer på nedersta delen av rökavgångsröret kan ge en bra indikation om hur man eldar. Rökgastemperaturen ska vara cirka 250° vid normal eldning. Om rökgastemperaturen är mycket lägre än 250° finns risk för att tjärsot uppstår. Om rökgastemperaturen är högre än 250°–300° finns risk för överhettning och de invändiga delarna kan bränna igenom.

Det ryker in i huset när jag öppnar luckan, hur undviker jag det?

Öppna inte luckan förrän veden brunnit ner och blivit till ett glödlager. När du öppnar luckan och en stor mängd kalluft kommer i kontakt med lågorna från ved som inte förbränts kan sotrök uppstå. Vänta med att fylla på ved tills den gamla veden förbränts till ett glödlager. Om du ändå behöver öppna luckan innan veden förbränts ska luckan öppnas försiktigt och stå på glänt ett ögonblick innan den öppnas helt. En annan orsak kan vara att draget är för dåligt i skorstenen, och att skorstenen trycker ner röken i kaminen i stället för att dra upp den i skorstenen. Låt eventuellt sotaren kontrollera skorstensdraget.

Det finns inte tillräckligt drag i skorstenen, vad kan jag göra?

Om skorstenen är för låg, dåligt isolerad eller otät kan det uppstå problem med drag. Låt sotaren kontrollera och eventuellt mäta draget. Om ovanstående förhållande är i ordning kan tändningsfasen förlängas så att skorstenen genomvärms. Skorstenen drar inte optimalt förrän den är varm. Detta säkerställs genom att använda stora mängder pinnar samt 1–2 tändblock vid tändningen. Låt ristgallret stå öppet och låt eventuellt också luckan stå på glänt. När glödlagret bildats lägger du in 2–3 torra klyvna vedträn och tillför gott om luft. När de blå/lila rökgaserna försvinner är det dags att stänga ristgallret och skruva ner primärluftventilerna.

Underhåll

Som auktoriserad återförsäljare har vi allt det originalmaterial från Morsø för monteringen och det löpande underhållet – reservdelar, keramiskt lim, packningssatser för luckor, kaminsatser, glasrengöring, kaminsvärta, värmebeständig sprayfärg, glas m.m

Ska man använda kaminsvärta till Morsø-kaminer?

Nej, kaminsvärta ska inte användas på Morsø-kaminer. Kaminsvärta kan inte bindas på t.ex. emaljerade Morsø-kaminer; ytan dras samman och kan flaga av när kaminen värms upp. Lackerade ytor kan också bli fula och sammandragna om man använder kaminsvärta. Det går att använda kaminsvärta på äldre kaminer som t.ex. slipats ned eller sandblästrats. Lackerade kaminer ska målas med Morsø Senotherm-färg, och emaljerade kaminer ska bara tvättas av med varmt destillerat vatten och brun såpa.

Rengöring

Glaset på min kamin sotar igen, vad är det som är fel?

Sot på glaset kan bildas om förbränningstemperaturen är för låg eller om tändningsfasen är för kort. När man tänder behövs mycket luft till förbränningen för att skorstenen ska värmas upp. Detta görs genom att låta rostgaller och primärventiler stå öppna. Eventuellt kan du också låta luckan stå på glänt för att få så mycket luft som möjligt till förbränningen. När tändmaterialet (pinnar etc.) bildat den första glöden kan du lägga på torr klyvd ved.

Detta blåses av genom att låta rostgaller och primärluft stå öppna. När de blå/lila lågorna försvunnit ska rostgaller och primärventiler stängas. Förbränningen styrs nu uteslutande med hjälp av sekundärluft. Innan dess kan man höja förbränningstemperaturen genom att skruva upp sekundärluftventilen mer och låta primärluftventil och rostgaller vara stängda. Sot på glaset kan också bildas vid eldning med fuktig ved eller om det är dåligt drag i skorstenen.

Hur ska jag rengöra glaset från sot?

Glaset kan rengöras med Morsø Glasrent som läggs på när glaset är kallt. Mycket kraftig igen sotning kan rengöras med tredubbel salmiaksprit. Sot på glaset kan bildas om förbränningstemperaturen är för låg eller om luftventilerna används på fel sätt. Sekundärluftventilen ska stå öppen och primärluftventilen ska vara stängd. Kom ihåg att primärluft antingen från luftventilen eller från rostgallret endast ska användas under tändningsfasen, eller vid påfyllning av ved.

Hur ofta ska kaminen rensas på sot/aska?

Kaminen ska rensas vid behov, men minst en gång om året. Rökledar plattan ska då lyftas ut ur kaminen och borstas ren eller dammsugas ask sug. Resten av kaminen kan rensas med asksugen på samma sätt. Kom ihåg att kaminen ska vara kall när asksugen används.

Hur rengör man kaminen invändigt?

Ta bort rökledar plattan och rengör den med Morsø ask sug. Resten av kaminen kan rengöras med asksugen. Kom ihåg att kaminen ska vara kall när asksugen används. I vissa typer av Morsø-kaminer, t.ex. modell 2140 är det också nödvändigt att rensa bort sot i "bulan" på den bakre plåten. Ytan dammsuges med ett mjukt munstycke eller torkas av med en ludd fri torr trasa.

Vad ska man använda för att rengöra kaminen invändigt?

Morsø ask sug kan användas för att ta bort sot och aska. Dessutom ska asklådan tömmas regelbundet/vid behov i en askhink, och askan ska förvaras där tills att all glöd är borta. Asken kan inte användas som gödsel, så vi rekommenderar att den kastas tillsammans med hushållsavfallet.

Hur behandlar man ytan på en lackerad kamin?

Ytan ska dammsugas med ett mjukt munstycke. Om ytan är fläckad eller skadad ska den målas med Morsø Senotherm antingen i burk eller som spray. Nyansen är koks. Därefter ska kaminen torka ett dygn innan den tänds igen. Lacken på kaminens yta kommer att avge en del rök och lukt under uppvärmningen, så vädra gärna medan detta står på. Lacken är inte hälsofarlig även om den luktar illa.

Hur behandlar man ytan på en emaljerad kamin?

Ytan tvättas av med varmt destillerat vatten och brun såpa. Lägg på blandningen med en mjuk svamp och torka bort återstoden med en torr svamp. Kom ihåg att ta bort såpan före tändningen. Eventuella fläckar/rost kan tas bort med rostborttagningsmedel, t.ex. WD-40, som finns att köpa på byggvaruhus eller bensinstationer. Emaljen är mycket hållbar och ändrar inte utseende om den inte utsatts för påverkan utifrån. Om emaljen faller av på grund av stötar/slag kan man badda fläcken med lite flytande kaminsvärta.

FAQ

Vermiculite- eller stenarna är spruckna – måste de bytas ut?

Svar: Sprickor i stenarna kan uppstå vid stötar från t.ex. vedträn. Stenarna behöver inte bytas även om de spruckit. De isolerar ändå förbränningskammaren precis som de ska. Stenarnas syfte i förbränningskammaren är att isolera så att förbränningstemperaturen stiger. Om stenarna trasas sönder mer så att delar av stenarna faller ut i förbränningskammaren försvinner isoleringen, och då behöver de bytas ut för att inte skada gjutjärnet.

Packningen i dörren är lös/faller av. Vad gör man?

Svar: Tätningsgarnet blir slitet efter en tids användning och detta är normalt slitage, den kan lossna eller falla av. Det är enkelt att byta ut ditt tätningsgarn och montera nytt med som du fäster med keramiskt lim. Vid byte av tätningsgarnet ska underlaget rengöras grundligt med stålull eller stålborste. Packningssetet (lim och garn) kan du beställa hos oss.

Glaset i min kamin sotar igen, vad är det som är fel?

Svar: Sot på glaset kan uppstå om förbränningstemperaturen är för låg. Detta kan orsakas av att man använt luftventilerna eller luftregleringshandtaget fel i tändningsskedet och under normal drift. Se tändningsanvisningarna här på hemsidan.

Sot på glaset kan också bero på att man eldar med för fuktig ved. Morsø rekommenderar 16-20 %. Vi rekommenderar att man använder Morsø fuktmätare som kan köpas från våra återförsäljare.

Sot på glaset kan tas bort med Morsø glasrengöringsmedel.

Det hörs ett tickande ljud från min kamin?

Svar: Man får förvänta sig små tickande ljud under uppvärmning och nedkylning av kaminen.

Ska man använda kaminsvärta till Morsø-kaminer?

Svar: Nej, kaminsvärta ska inte användas på Morsø-kaminer. Kaminsvärta kan inte bindas på t.ex. emaljerade Morsø-kaminer; ytan dras samman och kan flaga av när kaminen värms upp. Lackerade ytor kan också bli fula och sammandragna om man använder kaminsvärta. Det går att använda kaminsvärta på äldre kaminer som t.ex. slipats ned eller sandblästrats. Lackerade kaminer ska målas med Morsø Senotherm-färg, och emaljerade kaminer ska bara tvättas av med varmt destillerat vatten och brun såpa.

Hur behandlar man ytan på en emaljerad kamin?

Svar: Ytan tvättas av med varmt destillerat vatten och brun såpa. Lägg på blandningen med en mjuk svamp och torka bort återstoden med en torr svamp. Kom ihåg att ta bort såpan före tändningen. Eventuella fläckar/rost kan tas bort med rostborttagningsmedel, t.ex. WD-40, som finns att köpa på byggvaruhus eller bensinstationer. Emaljen är mycket hållbar och ändrar inte utseende om den inte utsatts för påverkan utifrån. Om emaljen faller av på grund av stötar/slag kan man badda fläcken med lite flytande kaminsvärta.

Hur behandlar man ytan på en lackerad kamin?

Svar: Ytan ska dammsugas med ett mjukt munstycke. Om ytan är fläckad eller skadad ska den målas med Morsø Senotherm antingen i burk eller som spray. Nyansen är koks. Därefter ska kaminen torka ett dygn innan den tänds igen. Lacken på kaminens yta kommer att avge en del rök och lukt under uppvärmningen, så vädra gärna medan detta står på. Lacken är inte hälsofarlig även om den luktar illa.

Det finns sot i min skorsten, hur uppstår det?

Svar: Sot uppstår om förbränningstemperaturen är för låg. För låg förbränningstemperatur beror på att man inte släppt in tillräckligt med luft i förbränningskammaren i förhållande till mängden ved. Det går snabbt att känna igen tjärsot som en brun och klibbig beläggning. Släpp in mer sekundärluft till förbränning, så att temperaturen höjs.

En rökgastermometer på nedersta delen av rökavgångsröret kan ge en bra indikation om hur man eldar. Rökgastemperaturen ska vara cirka 250° vid normal eldning. Om rökgastemperaturen är mycket lägre än 250° finns risk för att tjärsot uppstår. Om rökgastemperaturen är högre än 250°–300° finns risk för överhettning och de invändiga delarna kan bränna igenom.

Det finns inte tillräckligt drag i skorstenen, vad kan jag göra?

Svar: Om skorstenen är för låg, dåligt isolerad eller otät kan det uppstå problem med drag. Låt sotaren kontrollera och eventuellt mäta draget. Om ovanstående förhållande är i ordning kan tändningsfasen förlängas så att skorstenen genomvärms. Skorstenen drar inte optimalt förrän den är varm. Detta säkerställs genom att använda stora mängder pinnar samt 1–2 tänd block vid tändningen. Låt rostgallret stå öppet och låt eventuellt också luckan stå på glänt. När glödlagret bildats lägger du in 2–3 torra klyvna vedträn och tillför gott om luft. När de blå/lila rökgaserna försvinner är det dags att stänga rostgallret och skruva ner primärluftventilerna.

Var köper jag reservdelar till min kamin?

Svar: Reservdelar kan köpas i kaminhandeln, på byggvaruhus och på en del brädgårdar. Om du är tveksam om vilken typ av Morsø-kamin du har ska du leta upp typnumret som står på luckans insida. Uppge typnumret till Morsø-återförsäljaren, så kan kaminen identifieras. Alla delar på Morsøs kaminer är utbytbara, och Morsø garanterar dessutom reservdelar till Morsø-kaminer under minst 10 år efter att de utgått ur sortimentet.

Glaset i min kamin har spruckit – hur har det hänt och hur gör jag för att få det utbytt?

Svar: Glaset kan spricka vid stötar och slag, eventuellt från ved. Det kan också finnas orenheter i bränslet, t.ex. småsten, som kan slå mot glaset när veden förbränns. Om glaset är sprucket ska det naturligtvis bytas ut, men det går att elda kaminen ändå under kortare perioder. Morsø har packningssatser som innehåller glas, packnings rep, klämmor och skruvar som ska användas vid byte.

Rökledplattan har bränts sönder – varför har den det, och går det att byta den?

Svar: Rökledar plattan är en slitagedel som bör bytas ut vid behov. Morsøs gjutjärnskaminer har mycket lång livslängd, om slitage delarna byts ut när de är nedslitna. Genombränning kan inträffa snabbare om för mycket primärluft tillförs genom rostgallret. När för mycket primärluft släpps in genom rostgallret blir temperaturen i förbränningskammaren mycket hög; nästan som i en smideshärd. En annan orsak kan vara att det finns aska och sot ovanpå rökledplattan. Detta isolerar så att värmen inte kan komma därifrån, och därmed kan genombränning inträffa. Sot eller aska ovanpå rökledplattan bör tas bort 1–2 gånger om året. Detta kan göras med en borste eller med ask sug.

Kan kaminen rosta?

Svar: Om kaminen monteras på rätt sätt och installationen är korrekt utförd så rostar inte kaminen. Om det finns rost på kaminen beror detta ofta på, att kaminen utsatts för fukt eventuellt från skorstenen. I sommarstugan är temperaturen ofta mycket låg på vintern, den stillastående luften i kaminen kan bilda kondens på kaminens utsida. Man bör därför hålla ventilerna öppna i kaminen för att slippa den kondens, som kan bilda rost.