Skorstensrensaren

Skorstensrensaren Problem med tjära i öppna spisen, vedspisen och skorstenen?
Skorstensrensaren även kallad skorstensrens ser till att det blir en katalytisk process som minskar mängden tjära i skorstenen.